Sincro Systems Produse Achizitii de date Sistem de achizitie de date MSR12
Sistem de achizitie de date MS5D, MS5Sistem de achizitie de date wireless Data Net - Protocol ZigBee

Sistem de achizitie de date MSR12

Sistem de achizitie de date MSR12
Imagine mare


Sistemul MSR SWISS MADE!

 

Cererile individuale necesita solutii particulare!

 

Multumita proiect?rii sale modulare, MSR este capabil s? asigure func?ionalitatea m?sur?torilor pentru aplica?ii particularare. Utilizatorii pot adapta unitatea în func?ie de cererile lor specifice ?i sa beneficieze de urm?toarele:

 • Un instrument de m?sur? care este optim configurat pentru domeniul dumneavoastr? deaplicatie
 • Capacitatea de înregistrare ?i stocare simultan? a peste 100 de parametri fizici, la diferite frecven?e de inregistrare

Al?turi de un ceas de timp real, unitatea de baz? include urm?toarele module ca standard:  accelerometru cu 3-axe , senzori de presiune atmosferic? ?i de temperatur? ambient? .

Func?ionalitatea unit??ii poate fi oricând extins? cu o gama aproape nelimitat? de module externe suplimentare ce îi permit s? fie customizat pina la nivelul cerut.

grf_msr_basis_zusmodule-en

Fiecare modul adi?ional are o gama de snezori  - în cele mai multe cazuri, de acela?i tip . Este de asemenea simplu s? conecta?i senzorii deja existen?i, comercializati de alti furnizori. În scop de test, graficul ?i parametri actuali de m?surare pentru senzorul selectat vor fi afi?a?i pe ecranul dispozitivului. Semnalele senzorului sunt procesate de c?tre procesorul propriu ?i valorile sint salvate în memoria modulului.

 

Vizionati filmul promo MSR facind click aici!

 

Cistig in eficien?a

 • Ave?i nevoie doar de un singur MSR în loc de alte numeroase dispozitive de m?sur?.
 • Pute?i instala o unitate MSR customizata, conform nevoilor dumneavoastr?.
 • Construc?ia sa modular?, portabilitatea ?i proiectarea practic? asigur? flexibilitate maxim? ?i eficien?? într-o serie larg? de aplica?ii.

Unitatea de baza MSR

grf_bedienungselemente-en

Specifica?ii tehnice pentru unitatea de baz? MSR:


Descriere: Unitate portabila, alimentare independenta de retea, afisaj grafic integrat online - afi?area parametrilor m?sura?i, ceas de timp real, opera?ii efectuate din meniu, cu joystick integrat.
Module standard : Accelerometru cu  3 axe , presiune atmosferic? , temperatura mediului ambiental
Extindere: Dou? sloturi de expansiune disponibile pentru cel pu?in  dou? module interne suplimentare.
M?rime: 137 x 74 x 27 mm
Greutate: Aprox. 180g
Culoare: Argintiu, antracit
Baterii: 3 x  baterii reînc?rcabile (NiMH) 880mAh
Conexiunea la  unitate: Soclu multifunc?ional
Soft pentru PC : Pachetele de software: Setup, Reader, Viewer ?i  Online
(Windows 95 sau peste)
Cerin?ele sistemului : Interfa?a PC - USB sau RS-232


Specifica?ii tehnice pentru modulele suplimentare  MSR :
Capacitate de memorie: Peste1 000 000 m?sur?tori pe modul
Frecven?a de comutare: Pân? la 10 000 m?sur?tori pe secund?
Frecven?a de stocare: Pân? la 1 000 m?sur?tori pe secund?
Semnale de intrare: Analog ?i digital

 

Pachet bazic

În pachetul de baz? sint incluse urm?toarele :

 • Unitate de baz? MSR cu trei module de baz?: accelerometru cu 3-axe, presiunea atmosferic? , temperatura mediului ambiant
 • Soft MSR pentru PC: Online, Reader, Viwer, Setup
 • Adaptor de re?ea, cablu RS-232
 • Manual de utilizare
 • Card de garan?ie
 • Detalii de service

Extinderea MSR

MSR poate fi adaptat cu u?urin?? cerin?elor dumneavoastr? specifice. Unitatea de baz? poate fi extins? printr-o selec?ie aproape nelimitat? de module suplimentare.

 

Exemplu practic

Laboratoarele Federale Elve?iene pentru Testarea Materialelor ?i Cercetare  (EMPA) din St. Gallen a cerut un instrument de m?sur? pentru testele efectuate în domeniul fiziologiei imbr?c?mintii. Instrumentul ales trebuiea s? fie capabil s? înregistreze simultan temperatura ?i umiditatea unei persoane în câteva p?r?i ale corpului, împreun? cu ritmul cardiac al persoanei respective.

Având ca baz? aceste cerin?e, a fost montat? pentru EMPA urm?toarea unitate MSR:

5 x umiditate cu o precizie de ± 2% între 10% ?i 90% umiditate relativ?
9 x temperatur? cu o precizie de  ± 0,2°C între 10°C ?i  50°C/td>
1 x  temperatura corpului cu o precizie de ± 0,2°C între 10°C ?i 50°C
1 x presiunea atmosferic? cu o precizie de ±1,5 mbar între 300mbar ?i 1.100mbar absoluta
1 x Accelerometru cu 3-axe (pentru determinarea pozi?iei) cu o precizie de  ± 0,2g între  -10g si +10g
1 x ritm cardiac prin intermediul unui transmitter Polar sub forma de banda, aplicat pe piept

msr_polar

Module adi?ionale MSR

Pute?i asambla unitatea dumneavoastr? MSR dintr-o gam? larg? de module de m?rurare disponibile. Urm?toarele dou? module de m?surare sunt deja incluse în unitatea de baz? MSR standard:

 • Modulul PR3 m?soar? presiunea atmosferic? ?i temperatura aerului ambiental
 • Modulul ACC3 este un accelerometru cu 3-axe

MSR poate fi  upgradat individual folosind modulele enumerate mai jos. În cazul în care unul din parametrii de m?surare solicita?i nu este listat, sunte?i ruga?i s? ne contacta?i pentru informa?ii suplimentare. Vom fi bucuro?i s? v? sf?tuim. 
Urm?toarele module aditionale MSR sunt deja în folosirea curent?:

Umiditate
T24HUM8 Modulul adi?ional T24HUM8 pentru MSR proceseaz? ?i înregistreaz? valorile m?surate de temperatur? extern? sau senzori de umiditate.
A2D5HUM1 Modulul A2D5HUM1 înregistreaz? dou? tensiuni de intrare, nivelul a cinci intr?ri digitale, semnalul de la un senzor de umiditate ?i temperatura senzorului de umiditate. Pot fi înregistrate valorile minime ?i maxime, fie valorile instantanee sau medii. În plus, poate fi configurat? o valoare de prag  ?i declan?at un eveniment dac? aceast? valoare va fi dep??it?.
Temperatura
T24HUM8 Modulul adi?ional T24HUM8 pentru MSR proceseaz? ?i înregistreaz?  valorile m?surate de senzorii de temperatur? ?i umiditate externi.
Presiunea atmosferic?
PR8 Modulul de presiune PR8 proceseaz? ?i înregistreaz?  valorile de presiune ?i temperatur? de la senzorii externi.
Presiune hidrostatic?
PR8 Modulul de presiune PR8 proceseaz? ?i înregistreaz?  valorile de presiune ?i temperatur? de la senzorii externi.
AIN4-10 Modulul universal AIN4-10 înregistreaz? patru tensiuni de intrare. Pentru aplica?iile prototip, aceast? unitate poate de asemenea fi folosit? cu intr?ri ?i ie?iri. Firmware-ul poate fi modificat cu u?urin?? pentru a se adapta aplica?iei cerute.
AIN4-12 Acest modul universal se potrive?te în special aplica?iilor prototip. Con?ine o serie de intr?ri ?i ie?iri analoge ?i digitale. Firmware-ul poate fi modificat cu u?urin?? pentru a se adapta aplica?iei cerute.
Testerul - supap? cu aer comprimat
Tester supapa
Testerul pentru supap? m?soar? timpul de întârziere între impulsul de control ?i semnalul de ie?ire. Înregistreaz? acest timp împreun? cu valoarea semnalului de ie?ire ?i un marker de timp.  În plus, este analizat timpul de întârziere.
Accelerarea pe 3-axe
3ACCF Modulul accelerometru 3ACCF proceseaz? ?i înregistreaz? m?sur?ri de la un senzor de acceleratie extern.
Tensiune/Curent
AIN4-10 Modulul universal AIN4-10 înregistreaz? patru tensiuni de intrare. Pentru aplica?ii prototip aceast? unitate poate fi folosit? ?i cu intr?ri ?i ie?iri suplimentare. Firmware-ul poate fi modificat cu u?urin?? pentru a se adapta aplica?iei cerute.
AIN4-12 Acest modul universal corespunde în special aplica?iilor prototip. Are o gama de intr?ri ?i ie?iri analogice ?i digitale. Firmware-ul poate fi modificat cu u?urin?? pentru a se adapta aplica?iei cerute.
A2D5HUM1 Modulul de conectare A2D5HUM1 înregistreaz? dou? tensiuni de intrare, nivelul a cinci intr?ri digitale, semnalul dintr-un senzor de umiditate ?i temperatura senzorului de umiditate. Fie valorile instantanee sau medii, valorile minime ?i maxime pot fi înregistrate. În plus, poate fi configurat? o valoare de prag ?i declan?at un eveniment dac? aceast? valoare va fi dep??it?.
ECG
ECG Acest modul de conectare serve?te la înregistrarea unui semnal  ECG .Unitatea poate de asemenea  estima pulsul (ritmul inimii).
Ritmul cardiac (transmis prin radio)
POLAR Modulul de conectare HR proceseaz? ?i  înregistreaz? ritmul cardiac (pulsul) m?surat de c?tre banda care se aplic? pe piept a transmi??torului  POLAR.

 

Toate modulele adi?ionale pot fi combinate unul cu cel?lalt.  Sintem încânta?i s? v? sf?tuim asupra combina?iilor noastre standard existente.

Gama senzorilor se dezvolt? continuu ?i va fi adaptat? pentru a veni în întâmpinarea cerin?elor clien?ilor. Modulele de conectare sint proiectate sau în curs de dezvoltare pentru urm?toarele domenii:

 • Tensiune arterial?
 • Probleme cu respira?ia
 • Intensitatea câmpului
 • Dislocarea for?ei (tensiometru)
 • Analiza gazului
 • Pozi?ie (GPS)
 • Puls
 • Înregistrarea limbajului/ sunteului
 • SPO2 (oxigen)
 • Viteza

Senzorii

Avantajul principal oferit de  MSR este acela c? ave?i nevoie de un singur dispozitiv de m?sur? pentru mai multe  aplica?ii diverse ?i senzori. Conectarea senzorilor comerciali la înregistratorul de semnal modular este simplua. Senzorii sunt recunoscu?i automat ?i parametri de m?surare apar imediat pe afi?ajul unit??ii. display_anim_2

 


Senzori în stoc:
Parametri m?sura?i Tip senzor Descriere
Acceleratie (3 axe) ADXL202AE, ADXL210AE Accelerometru 3ACCF, m?soar? accelera?ia pe axele X, Y, ?i Z .
Presiune / Temperatura MS5534A, MS5535A Senzorii de presiune atmosferic? P2500-4 AIR ?i P14K-3 AIR sint conectati la sistemul de presiune prin intermediul cuplajului rapid furnizat.
Presiune / Temperatura MS5534A, MS5535A Senzorii de presiune a apei  P2500 WATER ?i P14 K WATER, m?soar? presiunea ?i temperatura unui sistem prin care circula ap?.
Temperatura DS18B20 Senzorul de temperatur? T-3 ?i senzorul de temperatur? intern? m?soar? temperatura în locurile inaccesibile ?i este folosit la m?surarea temperaturilor anale/ rectale.
Umiditatee relativ? / Temperatura SHT15 Senzorul de umiditate HUM m?soar? în locuri dificil de accesat.

 

MSR PC software

Evaluarea inregistrarilor de date facute de MSR145 este facuta folosind MSR PC software. Software-ul este furnizat impreuna cu fiecare nou Modular Signal Recorder. Pachetul software contine urmatoarele programe:

Program Functii Screenshots
MSR Setup De la un PC, Setup este folosit pentru a selecta modulele pentru care MSR va salva masuratorile. utilizatorii pot sa selecteze intervalul de memorare pentru fiecare modul in parte, sa modifice numele senzorilor si al modulelor si sa seteze comportamentul memoriei MSR-ului. Fig.1
MSR Reader Cu programul Reader utilizatorii pot transfera selectiv inregistrarile din memoria MSR in PC. Transferul datelor inregistrate nu sterge nici o inregistrare salvata in memoria MSR-ului. Fig.2
MSR Online Online permite utilizatorilor sa vada evolutia parametrilor masurati in timp real pe ecranul PC-ului si sa salveze valorile pe PC.

Fig.3

Fig.4

MSR Viewer Inregistrarile create in Reader sau Online pot fi vazute si editate pe un PC cu Viewer. Inregistrarile pot fi afisate sub forma grafica sau tabelara.

Fig.5

Fig.6

Fig.7


Cerintele pentru sistem:
 • Windows 95 sau peste
 • USB port

Software support

Programul MSR PC poate fi descarcat gratis de aici.

 Recomandati produsul / pagina:
 
Sincro Systems SRL
Str. Matei Basarab, nr. 85, bl. L119bis, ap. 2, sector 3, București, RomĂąnia
Telefon: 021-320.66.02, 0723.369.867; Fax: 021-327.30.07
Email: office@sincro.ro