Imagine mare


 TRIXsqa

Aplicatii

Toate aplicatiile standard de inregistrare a temperaturii.
Domenii de utilizare:

 • transporturi frigorifice
 • agricol
 • farmaceutic
 • medical
 • aer conditionat

Descriere

Înregistratorul de temperatur? este dotat cu un senzor de temperatur? încorporat în carcas?, care asigur? aceea?i protec?ie ca a unui senzor intern, dar cu timp de reac?ie mai rapid asem?n?tor unui senzor extern, datorit? pozi?ion?rii sale în contact direct cu exteriorul.

Folosind interfa?a "LogTag® Interface Cradle" ?i software-ul "LogTag® Analyzer" disponibil gratuit pe site-ul www.logtagrecorders.com, înregistratorul LogTag® este u?or de configurat pentru diferite condi?ii de inregistrare inclusiv amânare a pornirii, intervalul de m?surare, num?rul de inregistr?ri ?i configurarea condi?ion?rilor de alarmare pentru activarea indicatorului ALERT.

Înregistr?rile sint desc?rcate în PC folosind programul "LogTag® Analyzer" care asigur? facilit??i pentru realizarea graficelor de temperatur?, detaliere a graficelor, listare a datelor, statistici ?i permite exportarea datelor în alte aplicatii.

Carateristici

 • Indicatorul "ALERT" - arat? dac? parametrii m?sura?i sunt în afara limitelor prestabilite
 • Indicatorul "OK" - arat? efectuarea m?suratorilor ?i dac? acestea se încadreaz? între limitele configurate
 • Marcaj de inspectie - inregistrat prin apasare de buton
 • Start push-button - pentru pornirea loggerului
 • Descarcare rapida! - descarcarea completa dureaza doar cateva secunde
 • 'Pre-Start' logging - LogTag poate fi configurat sa inregistreze chiar daca nu a fost pornit
 • Performan?e ridicate la costuri reduse 
 • Dimensiunile unui creditcard - u?or de pus în orice expeditie care necesita monitorizarea datorit? dimensiunilor foarte reduse.
 • Ceas ora curenta - inregistraza simultan temperatura si ora/data 
 • Software intuitiv - software-ul "LogTag® Analyzer" care poate rula pe orice PC, configureaz? LogTag pentru înregistr?ri apoi descarc? datele rezultate pentru analizare. Datele pot fi exportate în formate compatibile cu alte aplica?ii cum ar fi Excel.
 • Stabil ?i precis
 • Posibilitatea recalibrarii pentru o mai bun? precizie a m?sur?torilor.

Specificatii

Model datalogger TRIX-8 TRIX-16
Interval nominal temperatura - masuratori -40 ~ +85°C
Interval nominal temperatura - functionare -40 ~ +85°C
Precizii ±0.5°C for -20°C~ +40°C
sub ±0.7°C pt. -20°C~ -30°C & +40°C~+60°C
sub ±0.8°C pt. -30°C~ -40°C & +60°C~+80°C
±0.5°C for -10°C~ +40°C
sub ±0.7°C pt. -10°C~ -30°C & +40°C~+60°C
sub ±0.8°C pt. -30°C~ -40°C & +60°C~+80°C
Memorie 8000 înregistr?ri de temperatur? (16Kbytes mem.) 16159 înregistr?ri de temperatur? (32Kbytes mem.)
Interval de citire configurabil de la 30 sec. la câteva ore 
Durata descarcare  în medie sub 5 sec. (în func?ie de PC)  în medie sub 10 sec. (în func?ie de PC)
Protec?ie la mediu   IP65
Sursa de alimentare Baterie 3v litiu – se poate înlocui de c?tre un tehnician calificat  
Durata de via?? a bateriei   2-3 ani la utilizare normal? - pân? la 5-10 ani dac? înregistratorul este în modul "hibermate" între utiliz?ri
Dimensiuni 86mmx54.5mmx8.6mm
Greutatea 35 g  
Material carcasa Policarbonat  
Conformitate EMC In conformitate cu directivele EC EMC
(EN50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001)
Conformitate EN12380 În conformitate standardul EN12830:1999
pentru transport, depozitare ?i distribu?ie
a produselor alimentare r?cite, înghe?ate sau congelate.

alt Specificatii tehnice: TRIX-8 / TRIX-16Recomandati produsul / pagina:
 
Sincro Systems SRL
Str. Matei Basarab, nr. 85, bl. L119bis, ap. 2, sector 3, București, România
Telefon: 021-320.66.02, 0723.369.867; Fax: 021-327.30.07
Email: office@sincro.ro